Ragusa 919

Реализираме настани и конференции за престиж во светот на бизнисот. Тоа што сме ресторан за настани со 30-годишно искуство во угостителството, нека биде една од причините зошто Вашиот деловен настан да го организирате кај нас. Посветеноста на нашиот професионален тим и новиот премиум ентериер се рецептот за успехот на секој корпоративен настан.

Капацитет

 • За седење: 360 гости

Карактеристики

 • 5m висина

 • Професионално озвучување

 • Сопствен паркинг за 150 автомобили

 • Лоциран на само 4 км од центарот на градот

 • Професионално осветлување (Intelligent Lighting)

 • 1.200m2 комплетен простор (919m2 корисен простор)

 • Приватна соба

 • Супер брз интернет

 • Комплетна декорација

 • Бина (20 цм издигната од подот)

 • Тоалети [м/ж] за лица со посебни потреби

 • Непречен пристап за лица со посебни потреби

 • Посебен простор за мајки со елемент за повивање на доенчиња и мали деца

 • 5m висина

 • Приватна соба

 • Супер брз интернет

 • Комплетна декорација

 • Професионално озвучување

 • Бина (20 цм издигната од подот)

 • Сопствен паркинг за 150 автомобили

 • Тоалети [м/ж] за лица со посебни потреби

 • Лоциран на само 4 км од центарот на градот

 • Непречен пристап за лица со посебни потреби

 • Професионално осветлување (Intelligent Lighting)

 • 1.200m2 комплетен простор (919m2 корисен простор)

 • Посебен простор за мајки со елемент за повивање на доенчиња и мали деца

Скица

Ресторан за настани | Ragusa919 Скопје | 30-годишно искуство

Ресторан за настани | Ragusa919 Скопје | 30-годишно искуство